VNPT ngừng cung cấp dịch vụ Internet gián tiếp

7/6/2012 8:44:51 AM

Kể từ 15/7/2012, VNPT ngừng cung cấp dịch vụ Internet gián tiếp (VNN 126x): VNN 1260, VNN 1269 và VNN 1268. Đây là các dịch vụ có hình thức truy nhập Internet thông qua mạng điện thoại công cộng PSTN bằng cách quay số dial-up.


Hiện nay, VNPT đang cung cấp dịch vụ Internet trên nền cáp quang tốc độ cao FiberVNN và MegaVNN. FiberVNN là dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao băng thông đối xứng thông qua cổng Ethernet của mạng MAN-E và đôi cáp sợi quang. Tốc độ tối đa lên đến 100 Mbps. MegaVNN là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, dịch vụ này cho phép khách hàng truy nhập Internet với tốc độ cao dựa trên công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL. Tốc độ Download lên đến 8 Mbps.

Nguồn VNPT - HLH

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer