Phát triển chính phủ điện tử: minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn

7/5/2012 4:39:45 PM

Thực trạng triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam

Trên bảng xếp hạng thế giới về phát triển Chính phủ điện tử, Việt Nam từ vị trí 90 (năm 2011) đã vươn lên vị trí 83 ( năm 2012). Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 trong phát triển chính phủ điện tử, chỉ đứng sau Singapore, Malaysia và Brunei. (Theo Báo cáo Toàn cầu về Chính phủ Điện tử của Liên Hợp Quốc, 2012).

·         Hơn 100.000 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp (hơn 800 ở mức độ 3 và 8 ở mức độ 4)

·         21/22 Bộ và Cơ quan ngang bộ và 63/63 tỉnh, thành phố có website cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Với thực trạng trên, chỉnh phủ điện tử tại Việt Nam sẽ phát triển ra sao ?. Đáp án này sẽ được làm sáng tỏ tại hội thảo sắp tới. Ngoài ra, cùng với các ý kiến đóng góp, thảo luận, các quan điểm, tầm nhìn của các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông mang tới sẽ giúp cho Chính phủ đẩy nhanh việc phát triển Chính phủ điện tử.

Kế hoạch chiến lược về chính phủ điện tử tại Việt Nam

Ba lĩnh vực trọng tâm đã được nhấn mạnh trong Chương trình Quốc gia về Ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2011 – 2020Chương trình tổng thể Cải cách Hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

·         Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin – truyền thông

-        Hạ tầng Kết nối & Truyền thông

-        Hạ tầng chữ ký số

-        Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, tài nguyên môi trường, thông tin về thương mại và công nghiệp, v.v...

·         Ứng dụng Công nghệ thông tin – truyền thông trong cơ quan Nhà nước với việc số hóa 60% văn bản Nhà nước và cung cấp 150000 chữ ký số vào năm 2015

·         Phát triển Dịch vụ Công trực tuyến

Tham dự hội thảo có các khách mời danh dự

Ông Nguyễn Thiện Nhân
Phó Thủ tướng chính phủ Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Minh Hồng
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 Ngoài ra, diễn giả tiêu biểu tại “Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử 2012”:

-        Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông

-        Ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông

-        Ông Phạm Quang Toàn, Phó Cục trưởng, Cục CNTT, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

-        Ông Lê Văn Lợi, Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp, VCCI

-        Ông Mai Anh, Chủ tịch, Hội Tin học – Viễn thông Hà Nội

-        Ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường

-        Ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ

-        Bà Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước Bộ Nội vụ

-        Ông Nguyễn Đăng Đào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc Phòng

Với mục tiêu hướng tới vào năm 2015, 100% cơ quan hành chính địa phương có cổng hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức độ 3. Nội dung năm nay hứa hẹn sẽ mang hội thảo nhiều tham luận, ý kiến và đề xuất với chính phủ để hiện thực hóa lộ trình chính phủ điện tử Việt Nam, cụ thể:

·         Tối ưu hóa Hạ tầng CNTT nhằm hỗ trợ các chương trình cải cách hành chính

·         Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia

·         Quản lý công và Cải cách Hành chính hiệu quả

·         Ứng dụng mô hình Hợp tác Công – Tư (PPP) trong triển khai dịch vụ công điện tử

·         Phát triển công dân điện tử nhằm tăng cường mức độ tham gia của người dân trong các hoạt động chính phủ điện tử

Tạp chí CNTT&TT - MIC

ST

Các Tin đã đăng

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer